Familierecht

Wij zijn lid van Vereniging van Advocaten Noord Nederland

het samenwerkingsverband voor kwaliteit en innovatie

Familie

Van omgang met uw minderjarige kinderen tot alimentatie. Het is allemaal onderdeel van het personen- en familierecht. Budgetadvocaat Jans kan u daarin door de jarenlange ervaring altijd bijstaan.

Omgang

Erkenning

Als een kind wordt geboren is de biologische vader niet meteen ook de juridische vader volgens de wet. Dat is zo alleen als het kind binnen het huwelijk wordt geboren.

De meeste mensen krijgen kinderen samen zonder met elkaar getrouwd te zijn. Ook kan Budgetadvocaat Jans voor het juridische vaderschap zorgen.  Het juridische vaderschap kan dan op verschillende manieren ontstaan.  Dit kan op drie manieren:

  • Ten eerste, kan de vader het kind met instemming van moeder erkennen;
  • Verder kan de vader, als de moeder haar toestemming voor erkenning niet wil geven, de rechter vragen om hem vervangende toestemming voor erkenning te geven;
  • Ten derde kan moeder, als de vader het kind niet wil erkennen, maar zij vindt dat er toch een juridische band tussen vader en kind moet komen,  aan de rechter vragen om het vaderschap gerechtelijk vast te stellen,een gerechtelijke vaststelling.

Erkenning vernietigen

Als een kind door een man is erkend, dan kan aan de rechter worden gevraagd deze erkenning te vernietigen. Echter kan dit alleen op grond van in de wet specifiek genoemde argumenten.

Vaderschap ontkennen of laten vaststellen

Blijkt de juridische vader niet de verwekker van het kind, dan is het mogelijk om het vaderschap van de juridische vader te ontkennen. U kunt de rechter dan vragen om het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Andersom kan natuurlijk ook: u wil juist laten vaststellen dat iemand of uwzelf de vader is van het kind.

Bij een vervangende toestemming en een gerechtelijke vaststelling, is een juridische procedure nodig en Budgetadvocaat Jans kan u hierbij assisteren.

Gezag

Als u gezag heeft over een kind:

  • bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind
  • heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht waardoor u de kosten voor de verzorging en de opvoeding (tot 18 jaar) en  kosten van levensonderhoud en studie (tot 21 jaar) moet betalen
  • beheert u het geld en de spullen van het kind
  • bent u zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger

Gezag over een kind kan op 2 manieren geregeld zijn:

  • 1 persoon heeft het gezag (eenhoofdig gezag) of
  • 2 personen hebben het gezag (gezamenlijk gezag)

Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, maar soms moet u het gezag aanvragen via een procedure of een formulier. U start de procedure door een verzoek voor het verkrijgen van ouderlijk gezag in te dienen bij de rechtbank. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure. Voor deze procedure is een advocaat verplicht.

Verzoekschrift gezag

In het verzoekschrift zet u waarom u het gezag over het kind wilt uitoefenen. Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.De rechter bepaalt wie belanghebbenden in de procedure zijn. De rechter informeert deze belanghebbenden over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag.

Reageren op verzoek gezag

Als een verzoek tot gezamenlijk – of eenhoofdig – gezag is ingediend, krijgt de andere ouder of krijgen andere belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op het verzoek. De rechtbank verstuurt een kopie van het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag aan de andere belanghebbenden.

Als u van de rechtbank zo’n kopie heeft ontvangen zij er 3 mogelijkheden: u bent het niet eens met het verzoek, u ziet af van verweer of u reageert niet.

Als u het niet eens bent met het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag. U kunt mondeling of schriftelijk reageren/verweren.U kunt mondeling verweer voeren tijdens de zitting.Als u schriftelijk verweer gaat voeren, dan maakt u in een verweerschrift duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom.  Budgetadvocaat Jans kan u bij het bovenstaande helpen om uw doel te realiseren.

Direct een vrijblijvende offerte?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie

13 + 8 =

Offerte aanvragen

3 + 2 =