Echtscheidingsrecht

Wij zijn lid van Vereniging van Advocaten Noord Nederland

het samenwerkingsverband voor kwaliteit en innovatie

Echtscheiding

1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dit is voor velen een emotioneel heftige periode, waarin naast emotionele zaken ook veel juridische zaken moeten worden besproken en geregeld. 

De gemeenschappelijke eigendommen

Alle eigendommen- huis, bankrekeningen, meubels, levensverzekeringspolissen, auto en eventuele schulden moeten worden verdeeld. Dat heet de boedelverdeling. Daarnaast worden vaak afspraken gemaakt over de verdeling van het pensioen en afspraken over de fiscale gevolgen van de echtscheiding. 

Budgetadvocaat advocaat Jans stelt in overleg met u een plan op om tot verdeling te komen en dient een verzoekschrift tot echtscheiding in.

Kinderen

Als er kinderen zijn en vaak is dit het geval, dan dient hun welzijn voorop te staan. Een belangrijk punt is de alimentatie. Bij iedere scheiding, waar kinderen bij betrokken zijn, moet een bedrag aan alimentatie worden berekend. Ouders zijn wettelijk verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. 

Na een echtscheiding zal de ouder die niet meer de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft doorgaans een bedrag aan kinderalimentatie aan de verzorgende ouder moeten betalen, totdat de kinderen 18 jaar zijn.

Als er  minderjarige kinderen zijn, dan is het vaak mogelijk een ouderschapsplan op te stellen. In dat plan staat hoe de ouders in de toekomst de zaken voor hun kinderen regelen. 

Dit plan moet ervoor zorgen, dat er in de toekomst duidelijkheid is over hoe zaken met betrekking tot de kinderen zijn geregeld en is een lijst met afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen. In dat ouderschapsplan worden alle afspraken met betrekking tot o.a. de kinderalimentatie,  de omgangsregeling en de hoofdverblijfplaats opgenomen. Daarnaast kunnen er nog andere zaken in staan zoals zakgeld, contact met overige familieleden en vakanties. 

Budgetadvocaat Jans heeft een zeer ruime ervaring met echtscheidingen, houdt rekening met uw wensen en neemt uw zorgen uit handen. Tevens kunnen wij u helpen bij problemen na de echtscheiding bijvoorbeeld bij de nakoming van de omgang of in de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Komen partijen er niet uit dan procedeert Budgetadvocaat Jans voor u op het scherpst van de snede voor een zo goed mogelijk resultaat voor u. 

Na de scheiding en omgangsproblemen

Soms blijkt na de scheiding naar verloop van tijd dat de omgang niet werkt en ontstaan er omgangsproblemen.

Een omgangsregeling kan om meerdere redenen niet werken:

  • één van de ouders houdt zich niet aan de gemaakte afspraken
  • één van de ouders verhuist naar een ander deel van het land
  • de omgangsregeling niet werkt voor de kinderen,
  • de behoeftes van de kinderen veranderen omdat ze ouder worden.

Budgetadvocaat Jans kan u helpen bij de nakoming van de omgang of bij een omgangswijziging via de rechter.

Direct een vrijblijvende offerte?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie

6 + 1 =

Offerte aanvragen

1 + 5 =