Incasso

Incasso traject ondernemer 2018

Het Incasso Traject Ondernemer is een aantrekkelijk en overzichtelijk tarief waarbij de incassoprocedure aan ons wordt uitbesteed tegen een vaste vergoeding per proceshandeling.

Het tarief is enerzijds afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden (A) en anderzijds van het belang van de zaak (B) en is rechtstreeks gebaseerd op de tarieven die de rechtbank hanteert bij een veroordeling in de proceskosten (kosten die de schuldenaar moet betalen bij een veroordeling).
Helder, overzichtelijk en makkelijk. U hoeft dus geen geld meer te laten liggen omdat de (incasso) kosten niet helder of te hoog zijn.

A. Waardering van de verrichte werkzaamheden

Afhankelijk van de grootte van de proceshandeling wordt er tussen een halve tot twee punten aan toegekend;

Dagvaarding (inleidend processtuk)1
Mondelinge zitting1,5
Getuigenverhoor1
Verzoekschrift tot het leggen van beslag0,9
Akte (eenvoudig schriftelijk stuk ter toelichting tijdens de procedure)0,5
Pleidooi1,5
Alle overige handelingen (inclusief schikkingsonderhandelingen in of buiten een procedure)1

B. Het belang van de zaak

Het financiële belang van de zaak bepaalt de hoogte van het tarief per punt. Dit komt neer op het volgende;

Tarief ITot en met € 25.000 (met rente en kosten)1 punt = € 384
Tarief IIVanaf € 25.000 tot en met € 50.0001 punt = € 452
Tarief IIIVanaf € 50.000 tot en met € 100.0001 punt = € 579
Tarief IVMeer dan € 100.000in overleg

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en (exclusief) overige kosten zoals kosten voor de deurwaarder, reiskosten, het verkrijgen van uittreksels en verschuldigde griffierechten (verschuldigde kosten aan de rechtbank om te mogen procederen). De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De incassoprocedure wordt voorafgegaan door een sommatiebrief. Leidt deze sommatie tot betaling zonder dat het tot een procedure komt dan is een vaste vergoeding ad € 100,- ex BTW verschuldigd.

Als de incasso door ons is aangenomen zenden wij u een voorschotnota op basis van bovengenoemde tarievenlijst waarbij wordt uitgegaan van:

  • het maken van een dagvaarding
  • het houden van een mondelinge zitting
  • het verschuldigde griffierecht

Uw incasso is met betaling van de voorschotnota in één keer onderweg, wel zo makkelijk en handig.

Offerte aanvragen